Gudommelig sparing

Jeg har i tidligere innlegg i kategorien sparefilosofi konkludert følgende; «poenget med å erverve et frihetsfond er å oppnå frihet for frihetens skyld». Det handler hverken om strandliv eller sofa, men oppnåelse av selvrealisering. Hva det er, er jo åpenbart opp til oss selv.... Read more

Terningen er kastet

I det Julius Caesar krysset grense elven Rubicon til Italia skal han ha uttrykt; «Alea iacta est», eller «terningen er kastet». Caesars hensikt var å erobre Roma og erklære seg selv diktator i det som snart skulle bli verdens mektigste rike. Terningen tjente som... Read more

Umodne markeder

Markeder blir oftest rangert i tre grupper; utviklede-, fremvoksende- og umodne markeder. Den siste gruppen markeder er noe jeg rett og slett aldri har tenkt over eller visst noe som helst om. Jeg har jo lagt merke til at mange land «mangler» i indeksfondene,... Read more

Årsrapport 2017

Vi er allerede over i et nytt år, 2017 ligger bak oss og jeg starter året med tilbakeblikk og refleksjon. Det er noe jeg gjør for å lære av mine feil, samt skissere ny eller revidert kurs der det er nødvendig. Jeg skrev min... Read more

Crypto assets

De siste månedene har det vært mye fokus på Bitcoin, blockchain og forskjellige crypto assets. Det er knapt nok mulig å åpne en nettavis uten å få sensasjonsoverskrifter knyttet til sfæren som omkranser blockchain teknologien i ansiktet. Som de fleste andre investorer avskrev jeg... Read more

Vekst og verdi på lang sikt

Dessverre får en vel si, er rasjonell investering så mangt. Min strategi strekker seg mot verdi investeringer. Altså investeringer i aksjer og fond som verdsettes lavest mulig på typiske nøkkeltall som P/E og P/B. Samtidig finnes det folk som gjør det motsatte av dette,... Read more

Gjennomsnittlighet

Svært få mennesker ønsker å være gjennomsnittlig. Jeg kan ikke tenke meg gjennomsnittlighet som et ønske for noen, med mindre dem er rammet av skyld, skam, sykdom eller grov urettferdighet. Vi mennesker ønsker annerkjennelse og det er lite annerkjennelse å finne i midten av... Read more

Et historisk overblikk i aksjemarkedet

I USA finnes det en aksjeindeks som heter S&P500. Denne indeksen består av 500 store selskaper fra ulike sektorer notert på NYSE og NASDAQ. Indeksen ble etablert den 4 mars 1957, men flere økonomer har beregnet indeksverdier basert på selskapsuniverset som eksisterte også i... Read more