Om frihetsfondet

Hei! Mitt navn er Kaifus (for nå). Jeg er en mann i trettiårene med kone og to barn boende i Oslo. Jeg velger å være anonym av hensyn til jobb og familie. I Norge er lite mer tabu enn økonomi og filosofi og min noe uortodokse tilnærming til privatøkonomiske anliggender gjør det neppe bedre. Jeg skjærer rett og slett «alle» over en kam og påstår at uvettig privatøkonomisk styring påfører samtlige et liv i trelldom. Et liv der konstant salg av energitid inngår for å opprettholde livsnødvendige artikler som mat og tak over hodet. Og dette kun for å alltid eie den nyeste IPhonen eller de mest trendy klærne.

Selv preker jeg moderasjon og optimalisering av lykke fremfor gjenstander betalt av tid som ellers kunne vært allokert mot selvutvikling, familie og venner.

Store deler av bloggen omhandler markedet og ulike markedsstrategier. Jeg vil dele min portefølje, min strategi og samtidig redegjøre for mine valg. Intensjonen er likevel ikke å gjøre dette så mye med meg som utgangspunkt, men heller heve blikket og skrive om livet, penger, energi og strategi ut fra et generelt overblikk. Mange veier kan føre frem til finansiell frihet, min er ikke nødvendigvis riktig for deg. Jeg håper å lære mye og forhåpentligvis berike potensielle leseres økonomiske forståelse så vel som min egen.

Helt til slutt må jeg avskrive meg selv som en økonomisk ekspert. Min utdannelse har ingenting med økonomi å gjøre, men faget har vært av interesse i svært mange år. Jeg håper flere av dere vil være aktive i kommentarfeltene og bidra til korrigering eventuelt supplering der det skulle vise seg behov.

Med vennlig hilsen
Kaifus