Årsrapport 2017

Vi er allerede over i et nytt år, 2017 ligger bak oss og jeg starter året med tilbakeblikk og refleksjon. Det er noe jeg gjør for å lære av mine feil, samt skissere ny eller revidert kurs der det er nødvendig.

Jeg skrev min første årsrapport lillejulaften 2016 på Shareville. Det var mitt første år, og egentlig min første skrevne refleksjon vedrørende økonomi. Øvelsen gav mersmak og var spiren som siden utviklet seg til denne bloggen. I året som har gått har jeg skrevet en god del både her og på Shareville. Det har vært positivt, men også krevende. Det ligger mye refleksjon bak hvert enkelt innlegg og jeg har forsøkt å omdanne den til noe andre kan verdsette i skreven form. I raffineringsprosessen fra refleksjon til tekst har jeg oppdaget noe som først var litt skremmende. Nettopp hvor lite gjennomtenkt mange av tankene mine egentlig har vært. Systematiseringen og raffineringen har virkelig klarnet tankene mine og også gjort dem mer tilgjengelig for meg selv. Nå vet jeg hva jeg tenker. Tidligere bare tenkte jeg.

Året kan økonomisk oppsummeres med disse fem hovedpunktene:

 • Jeg og kona sparte tilsammen 46,3 % av nettolønna vår.
 • Vi betalte ingenting ned på boliglånet.
 • Vi leide ut et rom via AirBNB.
 • Jeg begynte å eksperimentere med crypto mining.
 • Jeg oppnådde 18,4 % avkastning på de to porteføljene mine sammenlagt.

Sparing

Sparekonseptet og jakten på et godt og balansert liv er primært det denne bloggen handler om. Aksjemarkedet, forsakelse av konsum og streben etter økt inntekt er intet annet enn veien til det gode liv. Samtidig hevder jeg at denne veien ikke vil gjøre oss noe fattigere mens vi vandrer den. På kort sikt vil den for mange oppleves tung, men etter en tid blir den hverdagslig den og. Omsider, når veien er hverdag og formuen har vokst vil øvrige veier fremstå som utenkelige. En vane kan være vond å vende, men du verden hvor godt det føles når man har lyktes i å vende en vond til en god.

Høy sparerate er helt essensielt for å lykkes i veien mot finansiell uavhengighet. Dette prosjektet er noe jeg og kona strekker oss etter sammen. Alle tall jeg presenterer gjelder for oss samlet. I 2017 sparte vi 46,3 % av netto lønna vår. Det er noe jeg er godt fornøyd med, men det hindrer meg ikke fra å øke ambisjonene til 50 % for 2018.

Litt om boliglån og balanse

Jeg sluttet å betale ned på boliglånet for ca. to år siden. Det har sammenheng med at jeg har en belåningsgrad på boligen på under 50 % og at renten er så lav at avkastningen ved å betale ned på lånet ikke er økonomisk rasjonelt forutsatt trygg balanse og inntekt. Jeg har alltid tenkt at 60 % lån på egenkapitalen er fornuftig forutsatt at man finner gode alternativer til nedbetaling. Selv setter jeg det meste av mine sparepenger inn i aksjemarkedet, IPS 2, litt i Kameo og enda mindre i crypto assets.

AirBNB

Jeg og familien bor i en dyr hundre kvadrats leilighet. Det er nok få som ville anbefalt folk som søker finansiell uavhengighet å binde opp så mye penger i en primærbolig, men det er et av de valgene vi har tatt. I et forsøk på å bøte på dette valgte vi å leie ut et rom til tilfeldige turister fra alle verdens kontinenter via tjenesten AirBNB. Dette holdt vi på med i to år, men avsluttet det hele i september 2017. Rommet var da leid ut ca. to tredjedeler av tiden og dro inn ca. 4000kr/mnd. Det var gode penger som også har vokst seg feite i aksjemarkedet underveis og i tiden etter. Jeg trenger neppe å gi noen forklaring på hvorfor vi valgte å kutte det ut. Det er åpenbart befriende å bo uten fremmede i sin egen bolig, men likevel vil jeg anbefale de som ønsker litt ekstra penger å vurdere dette. Vi har ingen alvorlige negative opplevelser. Selv om det unntaksvis har vært frustrerende har denne frustrasjonen stort sett evolvert til en humoristisk historie som vi kan dra frem i et godt lag.

Crypto mining

Mitt forrige innlegg Crypto Assets tok for seg flere aspekter og tilnærminger til deltakelse i crypto markedet. Jeg har siden eksperimentert ytterligere i sfæren og har investert i litt mining utstyr. Dette er såpass på siden av hva jeg tenker denne bloggen skal handle om, og såpass nerdete, sært og risikabelt, at jeg ikke vil skrive for mye om det. Jeg betrakter denne investeringen som sparing, men regner den likevel ikke med i porteføljen eller som bidragsyter i mitt mål om finansiell uavhengighet. Dette mener jeg er viktig å få frem. Å investere i crypto assets er åpenbart spennende. Man kan doble pengene over natten, eller tape hele det investerte beløpet like fort.

Et interessant moment vedrørende crypto asstes er at mye av oppgangen trolig kan tilskrives sviktende tillit til det etablerte finansielle system. Altså er det nærliggende å tro at ved neste finansielle krise, hvis da denne har sin rot i gjeld eller pengesystemet på et vis, at nettopp crypto assets kan fungere som en hedge. Det er jo noe håpløst ved den tradisjonelle 60/40 porteføljen bestående av henholdsvis 60 % aksjer og 40 % obligasjoner. Sentralbankene har jo dunket renta ned i nærmest null med det resultat at verdens gjeld er høyere enn noen sinne. Når renta er null før en finansiell krise er det lite sentralbankene kan gjøre med renta. Resultatet vil da bli redusert dempningseffekt fra obligasjoner. Hvis en slik krise skulle inntreffe i fremtiden tror jeg crypto assets kan bli en folkeinvestering av typen «bank run». Altså gå mangegangeren i løpet av krisens durasjon og dermed fungere som en hedge. Det mest sannsynlige er at enkelte crypto assets vil finne sin rettmessige plass innenfor dagens finansielle system og at de fleste vil forsvinne eller få en verdi tilnærmet null. Nå hersker det eufori og det er trolig langt flere dumme penger i sfæren enn det burde være. Det gjelder trolig også meg selv. Jeg maner alle til forsiktighet og står fortsatt for det jeg skrev i mitt opprinnelige innlegg. Noen få prosents allokering mot crypto assets er trolig rasjonelt, men husk å sikre gevinst etter hvert som den dobler seg, og dobler seg, og dobler seg igjen. Selv om BTC kursen står i 11.000 dollar i dag betyr ikke det at den ikke kan stå i 110 dollar neste år!

Porteføljen

2017 ble et ok år. Jeg havnet på 14,5 % på hovedporteføljen, bak både verdensindeksen og Oslo børs. Det skyldes i all hovedsak dårlig avkastning på det jeg i investeringsplanen har kalt «momentum aksjer» eller «kontrære veddemål». For å raskt minne leserne mine på min overordnede plan.

 • 65 % plasseres i globale verdi-fond.
 • 20 % plasseres i lokale verdi-aksjer.
 • 15 % plasseres i lokale momentum aksjer.

Jeg har forsøkt etter beste evne å kategorisere de ulike strategienes suksess. Prosentene oppgitt her gjelder for porteføljen den siste dagen i 2017. Ettersom jeg sparer mye hver måned vil prosentsatsen naturlig bli lavere enn den man finner i fondsoversikten. Husk at porteføljen ble startet i oktober 2015 og at innskudd foreløpig betyr langt mer enn avkastning.

 • Globale verdi-fond gav en avkastning på 13,1 %. Det totale beløpet økte grunnet avkastning og innskudd med 148 %.
 • Lokale verdi-aksjer gav en avkastning på 8,2 %. Det totale beløpet økte grunnet avkastning og innskudd med 140 %.
 • Lokale momentum aksjer gav en avkastning på -12,4 %. Det totale beløpet økte grunnet avkastning og innskudd med 100 %.

Jeg har hele tiden vært klar over at momentum delen av porteføljen utviklet seg mindre gunstig, men at den var så fryktelig dårlig, og selv i et år der markedet har gått så bra som dette var overraskende. Det er dessuten uheldig at en strategi som jeg ikke behersker godt «gjemmes» i en portefølje som ellers fungerer bra. Jeg var rett og slett ikke klar over at det stod så dårlig til. For å unngå dette for neste år har jeg besluttet å skille momentum ut til en annen konto. Det er dessuten åpenbart at jeg ikke kan handle momentumaksjer slik jeg har gjort til nå. For 2018 vil jeg handle momentumaksjene basert på Investtechs tekniske analyser. Hvis jeg feiler der også vil jeg krype til korset og heller velge meg et aktivt forvaltet momentumfond.

De av dere som følger meg på Shareville vil kunne se at det er kommet til en ny portefølje. Denne startet jeg tidligere på høsten som et lite sideprosjekt. Jeg handlet HIVE (canadisk notert crypto mining selskap), noe som gav høy prosentvis avkastning. La dere likevel ikke lure. Det var kun 3-4 % av den samlede porteføljen så i absolutt avkastning er det ikke så fantastisk som grafen gir inntrykk av. Jeg studerte selskapet så inngående at jeg forsøkte å replisere deres forretningsmodell på hjemme PCen min. Å utvinne crypto assets var så enkelt at jeg valgte å selge HIVE og heller gjøre jobben selv. Selskapet er priset til en svært høy PE, men slik jeg ser det har de ingen vollgrav overhodet. De skryter riktignok av partnerskap med Genesis Mining og «first mover» fordeler, men jeg tror ikke det er verdt så mye som lederskapet i HIVE forestiller seg. Etter HIVE salget overførte jeg litt ekstra penger til kontoen og begynte å handle momentumaksjer der isteden. Takket være HIVE og de siste to ukers Investtech trading på den nye momentumporteføljen, kom altså min samlede avkastning for året ut med 18,4 %. Til sammenligning hadde DNB Global Indeks 15,45 % avkastning og høyere volatilitet (standard avvik) enn min samlede portefølje. Matematisk sett har jeg dermed oppnådd høyere avkastning med lavere risiko.

Hovedporteføljen har fortsatt noen av momentumaksjene. Planen er å selge disse og bytte de ut med verdiaksjer og verdifond. Jeg ønsker å selge disse når det er riktig å selge dem, ikke bare fordi jeg vil ha en ryddig portefølje.

Investeringsplanen er i prinsippet uforandret. Det er fortsatt 65 % globale verdifond, 20 % lokale (nordiske) verdi aksjer og 15 % lokale momentumaksjer, men de siste skiller jeg ut for å få bedre oversikt over utviklingen samt at jeg endrer utvelgelseskriteriet. Det vil da være naturlig å sammenligne de to porteføljene med verdensindeksen og OSEBX når årsrapporten for 2018 skrives om et år.

4 Replies to “Årsrapport 2017

 1. Interessant å lese dine refleksjoner! Enig i at å skrive klarner tankene. Som organisasjonspsykologen Karl Weick skriver i boka Sensemaking in organizations: «How can I know what I think until I see what I say?»

 2. Takk for det Sam! Før denne bloggen ble til hadde jeg skrevet lite utenom jobbmail, rapporter og oppgaver på skolen. Selv om jeg har lest andre komme med tilsvarende karakteristikk av kultiveringen skrivingen medfører, hadde jeg aldri forventet at den skulle ha en så stor effekt. Jeg har lært enormt mye av det og vil anbefale alle å ta pennen fatt, om enn bare for ens egen utviklings skyld.

 3. Oioi, holdt nesten på å gå glipp av din årsrapport helt til du nå kommenterte på Twitter. Gode greier Kaifus. Støtter ditt valg om å kutte leieboer. Tror alternativ kostnaden er høy. Videre liker jeg jo din porteføljefordeling, spesielt det med verdi. Trolig så vil penger strømme fra vekst til verdi om ikke så alt for lenge, og da sitter du godt i det. Ønsker deg all lykke dette året!

Leave a Reply