Min investeringsstrategi og portefølje

Jeg har jobbet med en investeringsstrategi helt siden jeg tiltrådte aksjemarkedet høsten 2015 og indirekte lenge før det også. Fremover ønsker jeg å skrive om ulike strategier, men for nå er intensjonen kun å presentere min portefølje overordnet og noen av tankene som ligger bak sammensetningen.

For det første er jeg en person som ofte har sagt, ment og handlet noe annerledes enn det jeg oppfatter som konsensus. Det gjør meg til en elendig trendfølger, men hjelper meg til å utføre kontrære veddemål uten at psyken innhenter meg. Personligheten min dytter meg altså mot kontrære verdi investeringer. Samtidig vet jeg at det finnes en rekke faktorer man kan beskrive en gitt aksje med, og at enkelte av disse faktorene over tid slår klassiske indekser. Verdi er absolutt en av disse faktorene, det samme er small cap/micro cap (små selskaper), lav volatilitet (små svingninger) og momentum (som egentlig er trend).

Veldig små selskaper er utenfor investeringsuniverset til de store fondsporteføljene ettersom en handel i en slik aksje typisk vil flytte kursen altfor høyt eller lavt. Dette fører til at slike microcap selskaper blir glemt av de store aktørene, og dermed ofte prises svært lavt. Microcap selskaper er derfor ofte uten analysedekning, dermed undervurderte og upopulære. Altså et perfekt univers for en liten kontrær verdiinvestor med lang tidshorisont. Samtidig mener jeg det er bedre å eie et stort selskap enn et lite illikvid selskap, alt annet likt, poenget er at sjeldent alt annet er likt. Små selskaper prises ofte lavere og har dessuten ofte rom for å vokse langt mer enn de største selskapene.

Så er det slik at verden er stor, og strengt talt langt mer betydningsfull enn lille Norge. Jeg allokerer derfor absolutt mest av kapitalen mot de verdensindeksene som har lavest verdsetting, men forsøker samtidig å få en viss bredde. Verden svinger ofte i takt, derfor er det av hensyn til porteføljens samlede volatilitet ønskelig å se litt på sammensetningen og allokere kapitalen mot land og indekser der korrelasjonen ikke er altfor sterk.

Det at jeg er en elendig trendinvestor hindrer meg ikke fra å prøve. Jeg har satt av en liten del av porteføljen til sykliske trend veddemål. Denne delen av porteføljen mangler jeg egentlig en fullgod strategi for, noe som kan føre til at jeg kutter det ut på sikt, eventuelt reviderer andelen, eller kommer opp med en annen idé. Samlet strategiallokasjon er per nå følgende:

 • 60 % investeres i globale verdifond og etfer.
 • 25 % investeres i verdiaksjer, gjerne kombinert med faktoren utbytte og størrelse.
 • 15 % investeres i sykliske/trend veddemål og er per nå av kortsiktig karakter.

Ettersom disse tre strategiene; global verdi, lokal verdi og lokalt momentum har sine gode og dårlige tider litt hver for seg, forventer jeg at porteføljens samlede standardavvik vil være svært lav, noe som tross alt bidrar til god søvn, og strengt talt ok avkastning sammenlignet med relevant indeks. Hvis Norge en tid går svært godt vil typisk NOK styrke seg, noe som vil føre til uheldig utvikling for de to globale tredjedelene av porteføljen. Denne effekten motvirkes av at de Norske aksjene vil gjøre det godt. Når momentum faktoren gjør det bra har ofte verdi faktoren gjort det dårlig. I tillegg er micro cap nærmest som en annen investeringsklasse å regne ettersom de store investorene holder seg unna. En andel micro cap vil dermed bidra til reduserte svingninger og høyere avkastning.

Porteføljen min er vist i tabellen nedenfor:

Fond / Aksje Ideell vekt Tilhørighet
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 10 % Globale verdi fond
SEB Eastern Europe Small Cap C 15 % Globale verdi fond
iShares MSCI Spain Capped Index Fund (EWP) 10 % Globale verdi fond
Global X MSCI Greece ETF (GREK) 7,5 % Globale verdi fond
iShares MSCI Poland Capped ETF (EPOL) 10 % Globale verdi fond
db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C (DBXV) 7,5 % Globale verdi fond
Skue Sparebank (SKUE) 12 % Verdi og utbytte aksjer
Byggma (BMA) 4 % Verdi og utbytte aksjer
Fiskars (FSKRS) 4 % Verdi og utbytte aksjer
Arkil Holding (ARKIL) 5 % Verdi og utbytte aksjer
Golden Ocean Group (GOGL) 6 % Sykliske veddemål
REC (REC) 4,5 % Sykliske veddemål
Songa Bulk (SBULK) 4,5 % Sykliske veddemål

Trykk på hvert enkelt fond / aksje for utvidet begrunnelse for min posisjon. Denne tabellen vil oppdateres relativt raskt ved endring i porteføljen. Vektingen vist her er ikke nødvendigvis alltid riktig, men mer veiledende for meg selv. Jeg vil etterhvert få skrevet noen ord om hver enkelt investering.
Porteføljen kan også følges på Shareville.

Hvordan investerer dere, og hva er tankene bak deres investeringsprosess? Kommenter gjerne nedenfor.

7 Replies to “Min investeringsstrategi og portefølje

 1. Veldig bra strategi, men kunne du utbrodert hva du egentlig mener med “verdi” / “verdiaksjer”? Tenker du da på indre verdi og “margin of safety”?

  1. Takk for det Stockles. Med verdi mener jeg de klassiske nøkkeltallene P/E, P/B, EBITDA/EV, shareholder yield etc. Jeg tror på å bruke en kombinasjon av disse, men er samtidig klar over at det kan være mye verdi i mindre kvantifiserbare vollgraver (moats) som konkurransefortrinn, rykte, unike produkter osv. Mitt hovedfokus er nøkkeltall ettersom jeg ikke er kompetent til å vurdere stort annet. Når det gjelder fond bruker jeg CAPE sammen med P/E og P/B. Morningstar gir mye god info, også bruker jeg Star Capital for å finne CAPE for hvert enkelt land.

  2. Får ikke kommentert direkte via wordpress, så gjør det her:

   “Forstår. Så egentlig er begrepet verdi for deg fundamental analyse? For noen, meg inkludert, så vil jeg oppfatte verdiaksjer som aksjer som er priset lavere enn indre verdi, og derfor kan de komme opp på min radar. Ville bare ha det avklart hva du mener ettersom jeg skal følge bloggen din lenge”

 2. Forresten, sikker på at du vil utelukke S&P500? Eller er det slik at du ser verdi i disse? Dersom P/E for s&p500 endelig skulle gå ned til normalt, hva skjer med porteføljen da? Har du laget et regneark hvor usa er med, men som er vektet 0 akkurat nå?

  1. Jeg skulle gjerne eid USA, men strengt talt prises USA til CAPE 28 og P/E 22,4. Det gir landet den høyeste verdsettelsen blant samtlige land med børs. Det er klart at USA har en fantastisk historie og en enorm innovasjonskultur, men jeg ønsker rett og slett ikke å eie det dyreste som finnes. Der er alltid fallhøyden størst. Jeg tror veldig sterkt på det som kalles kvantitativ investering, noe som også passer greit for min personlighet.

 3. Hvorfor skriver du på norsk? Jeg er selv i færd med at gå over til engelsk (www.frinans.dk), så andre bedre kan læse med. Det er synd at folk udenfor skandinavien ikke kan læse dine glimrende tanker om markedet/investering/personlig økonomi.

  1. Den primære årsaken til at jeg skriver er for å kultivere meg selv og klarne egne tanker, også håpet jeg selvsagt at det ville bringe verdi til leserne også. Valg av språk ble egentlig ikke vurdert. Jeg bare begynte å skrive på det språket tankene opprinnelig nedstammet fra, men jeg er enig i at engelsk hadde vært bedre. Jeg har litt lite lyst til å bytte språk nå da. Det vil ta en god del timer å oversette alt dette og samtidig ivareta flyten i språket. Veldig hyggelig at du liker bloggen min. Kanskje det er noe av forklaringen også. Jeg trodde ærlig talt ikke at så veldig mange ville verdsette mine skriverier.

Leave a Reply